Adventsgudstjänst, med Camilla Åsberg Knudsen 
Livets söndag, Åsbergs – bokförsäljning
X