Barn

BKC-KIDS
BKC-Kids är för barn mellan 2-12 år. Barnens egen gudstjänst där vi tillsammans får möta spännande bibelpersoner, lyssna på Guds ord, lekar och tävlingar, vi äter korv och pysslar tillsammans. Kom med du också!

 

BORÅS KRISTNA SKOLA OCH FÖRSKOLA
Vi är stolta över att ha en kristen friskola i Borås. Vi arbetar för att våra elever ska förbli unika och kunna få växa och lära sig i en harmonisk miljö. Vi uppmuntrar dem att sträcka sig efter en god karaktär, att nå så högt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt utveckla respekt, ansvar och empati i sina liv.
Läs mer om Borås Kristna Skola här
X