KVÄLLSBIBELSKOLA

Välkommen med på en tio-veckors bibelskola som vi tror kommer att bygga upp din tro och hjälpa dig i din vandring med Gud. Att investera två timmar i veckan under tio veckor tror vi kan förvandla mycket i livet och lägga en bra grund inför framtiden!

X