Välkommen att fira påsken tillsammans med oss på BKC!
Schema:
Torsdag
18.30 Lovsång och nattvard
Fredag
11.00 gudstjänst med Per Ulenius
18.00 Filmvisning; Passion of the Christ
Söndag
11.00 Uppståndelsegudstjänst med David Byman
X