Hemgrupper

Hemgrupper är mindre grupper där människor samlas för att umgås, be och lära känna nya vänner och växa i sin tro. Den lilla gemenskapen i kyrkan är viktig, därför vill vi uppmuntra dig att vara med i en hemgrupp. Grupperna ses varje eller varannan vecka i hemmen eller på ett café. Oavsett vem du är så finns det en hemgrupp där just du passar in.

Det finns inget bättre sätt att hitta gemenskap och bygga relationer i kyrkan än att involvera dig i en hemgrupp! För mer information och hemgrupper, kontakta oss här eller i samband med våra gudstjänster.

X