Lyssna på Gudstjänst

Vi sänder våra söndagsgudstjänster live! Klicka här för att lyssna:

Du kan även lyssna på predikningar från tidigare gudstjänster:

https://www.youtube.com/@BorasKristnaCenter 


X