Mission

Borås Kristna Center har sedan 2005 ett missionsarbete som syftar till att nå onådda folkgrupper med evangeliet. Per och Abebech Åkvist med sina döttrar Esther och Ruth arbetar i Etiopien. Per leder Joshua Campaigns arbete som framför allt arrangerar stor kampanjer i onådda områden i Etiopien. Abebech arbetar med Mercy Ministry där kvinnor får hjälp med utbildning under 9 månader så att de sedan kan bli självförsörjande. I detta arbete ingår även fadderverksamhet där svenska faddrar underhåller barn till de kvinnor som får utbildning. Mer info finner du på joshuacampaign.se.

Johan och Marielle Andersén har startat ett antal församlingar på Filippinerna och i Burma. Nu bor de i Sverige men fortsätter att leda arbetet i Sydostasien där nya församlingar hela tiden startas. Detta arbete går under namnet Dynamic Mission och du kan läsa mer på dynamicmission.org.

X