Följ oss gärna via sociala medier. Via vår Facebook och instagram kan du snabbt se och följa löpande uppdateringar och information kring vår församlings verksamhet.
Facebook: BorasKristnaCenter
Instagram: boraskristnacenter
X