Allmänt 
Med tanke på det nya Coronaviruset följer här några riktlinjer och råd för hur vi hanterarsituationen som kyrka. Observera att dessa råd och riktlinjer kan ändras snabbt om risklägetförändras. Det är viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor och följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter.

Vi vill inte gripas av fruktan, men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet. Den kristna tron lär oss att allt vi gör skall ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14). I fallet med spridningen av det nya coronaviruset innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna. All personal, alla volontärer och samtligagudstjänstbesökare uppmanas därmed att följa de instruktioner som Folkhälsomyndighetenger. Du kan läsa dem här! Även om en person inte själv befinner sig i riskzonen så är det viktigt att påminna sig om Jesu ord om att ”allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

Så tvätta dina händer ordentligt, stanna hemma om du är sjuk och följ myndigheternasinstruktioner.

Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringanationella informationsnumret 113 13. På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du svarpå de vanligaste förekommande frågorna.

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in pådig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norraItalien och delstaten Tyrolen i Österrike.
  • Du har i de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Om du mår bra behöver du enligt krisinformation.se inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset. Vi uppmanar dock dig attinte besöka våra gudstjänster om du rest till dessa länder, utan att du av respekt för dinamedmänniskor lyssna på gudstjänsten hemma istället. Lyssna på gudstjänsten: BKC Live

Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.
Hos Folkhälsomyndigheten kan du hitta generell information, frågor och svar, uppdateringarom risknivåer samt följa spridningen i Sverige och globalt. BKC uppmanar dig att läsa påom symptom, hur man undviker smitta och annan nödvändig information från goda källor.

Källor vi rekommenderar att du regelbundet uppdaterar dig från:
Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19
1177 – Vårdguiden
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
Världshälsoorganisationen (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Svensk Krisinformation
www.krisinformation.se

Gudstjänster, event & samlingar 
Sedan 2020-03-10 kl 14.00 bedömer Folkhälsomyndigeten risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige vilket föranleder åtgärder från vår sida. Vi uppmanar därmed alla som besökt de områden som svenska myndigheter avråder från attresa till att stanna hemma och lyssna på våra gudstjänster via live-sändning på hemsidan.
Detta inkluderar i dagsläget om du har besökt Italien, Iran, Kina, Sydkorea eller Tyrolen iÖsterrike de senaste 14 dagarna. Om du har varit i nära kontakt (inom 1 meters avstånd i 15 minuter eller mer) med någon som rest i dessa områden de närmaste 14 dagarna somuppvisat någon form av symptom (torrhosta, feber eller andningsbesvär) uppmanar vi ävendig att följa våra gudstjänster via våra sändningar i stället för att komma till gudstjänstlokalen.

Om du uppvisar något av symptomen uppmanar vi dig att kontakta vården direkt, att lyssna till deras instruktioner och att inte röra dig bland folk. Uppvisar du något symptom bör du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt. Vill du ha förbön kan du skriva till oss bon@bkc.nu så ber vi för dig och din situation.

Vi har instruerat alla våra mötesvärdar och team att hålla god handhygien och att undvika att ta gudstjänstbesökare eller deltagare i olika samlingar i hand. Vi förändrar också rutinerna kring caféservering så att den hanteras med extra hög handhygien.
Samtliga toaletter på BKC är utrustade med både handtvål och handsprit och vi uppmanarsamtliga gudstjänstbesökare att tvätta händerna med varmt vatten och tvål i minst 20 sekunder efter att de kommit in i lokalerna, vid toalettbesök, innan de tar en fika i cafétmm.
En allmänt förebyggande åtgärd mot infektioner är att undvika att röra vid ansiktet ellerögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Genom att hosta och nysa iarmvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorenahänder.
Som en förebyggande åtgärd ställer vi in nästkommande nattvardsfiranden i slutet av mars och återkommer om vad som gäller i slutet av april.

I dagsläget (onsdag 11/3) har Folkhälsomyndigheten föreslagit till regeringen att förbjuda folksamlingar på över 500 personer. Regeringen har sagt att de kommer följa de rekommendationerna. Eftersom BKC:s gudstjänster i dagsläget samlar under 500 personer kommer dessa och andra samlingar i församlingen genomförs som schemalagt, om inget annat meddelas.

Guds frid och all välsignelse

Församlingledningen

 

X