Vår tro

Vi tror att Gud har skapat varje människa att vara honom lik och att leva i nära gemenskap med honom. Hans kärlek till oss är så stor och han har visat sin kärlek på det mest uppoffrande sätt man kan tänka sig. Gud sände sin son Jesus Kristus till jorden. Jesus vandrade här, hjälpte människor, botade de sjuka, tog parti för de utstötta och visade vem Gud är: En Fader som vill oss väl. Men störst av allt är att Jesus lät sig spikas fast på ett kors. Han tog straffet, inte för sina egna misslyckanden eftersom han själv levde moraliskt fläckfritt, utan för alla våra felval och alla gånger vi agerat mot vårt eget samvete, det Bibeln kallar synd.

Det är nämligen synden som hindrar oss från att ha en relation med en perfekt Gud. Jesus tar straffet och konsekvensen av våra synder på korset. Och genom att tacka ja till förlåtelsens gåva, så blir vi frälsta och kan få en relation med Gud.

Vi tror att Jesus uppstått från de döda och att han kallat oss som kristna att sprida hans budskap och göra samma saker som han gjorde.

Vi tror att Gud har gett oss sitt ord, Bibeln, för att vi ska förstå vem han är och hur han vill att vi ska leva. Han har gjort det möjligt för oss att enskilt och tillsammans be till honom, att kommunicera med honom och lära känna hans godhet.

Vi tror att församlingen ska vara en plats där Guds ljus lyser fram och där Guds sanning blir känd, en plats där Gud för oss närmare varandra och sig själv. Vi tror att Gud vill vägleda oss och gripa in i våra liv och vår verklighet med sin kärlek och sina mirakler.

Här kan du läsa mer om vår vision

X