Välkommen att fira detta i Borås Kristna Center!

 

För dig som församlingsmedlem firar vi under lördagen den 17 nov kl 16-20 med gemenskap, mat och återblickar. Vi öppnar med mingel kl 15.30. Festen tillägnas också vårt pastorspar Peder och Yvonne som vi avtackar.

På söndagen den 18 nov fortsätter firandet med gudstjänst kl 11, då vi installerar och välkomnar vårt nya pastorspar David och Johanna. Vi får då medverkan av Joakim Lundqvist från Livets Ord, Uppsala. BKC-kids för barnen. Det blir en tårtbuffé som avslutning.

Anmälan till lördagens fest görs senast den 4 nov till info@bkc.nu. Meddela även eventuella allergier. Söndagens gudstjänst och firande är öppet för alla. Kom och dela glädjen och tacksamheten över 30 välsignade år!

 

X